Freedom Square 8/4, Poznań, 61-738

 

Contact details:

Ciesielski & Oczachowska - Advocate Partnership Law Firm

61-738 Poznań; ul. Plac Wolności 8/4;

tel.: 61 85 17 794;

NIP: 7831735788; REGON: 363424227;

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydz. Gospodarczy- KRS o nr: 0000595126

 

Our location